INTERNATIONAL FARM COMPARISON NETWORK – IFCN

(ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI ÇİFTLİK VERİ AĞI)

IFCN (International Farm Comparison Network), 2000 yılında kurulmuştur ve 2011 yılı itibariyle 90’ı aşkın ülke temsilcisiyle global olarak süt üretiminin %98’ini temsil etmektedir.

IFCN; üreticiler, sanayiciler, kamu ve araştırmacıların da dahil olduğu süt sektörünün tüm tarafları için oluşturulmuş ve söz konusu taraflardan toplanan verilerin paylaşıldığı uluslar arası bir ağdır. IFCN’nin temel amacı paydaşlar arasında sürdürülebilir bilgi akışı sağlamak, dünya çapında tarımsal üretim sistemine dair sürdürülebilir analiz altyapısı oluşturmak ile üretim sistemi, üretim maliyetleri, oluşturulan politikaların sektöre etkisi, teknolojik değişim ve gelişmelerin analizi ve çiftlik yapıları hakkında öngörülerde bulunmaktır.

IFCN, dünyanın farklı bölgelerindeki süt üretimini, süt fiyatlarını ve çiftliklerin ekonomilerini araştırmaktadır.

IFCN’in genel araştırma konuları:

  • Süt üretim maliyetlerinin analizi

ü  Süt üretim maliyeti

ü  Karlılık

ü  Verimlilik

  • Süt üretiminin sürdürülebilirliği – ekonomik verimliliğin yanında süt işletmelerinin devamlılığını değerlendirebilecek araçlar geliştirmek
  • Sütte fiyat analizi – çiğ süt ve perakende süt fiyat analizleri
  • Çiftlik yapılarının analizi
  • Sektör politikaları ve uygulamalarının analizi
  • Bölgesel analizler.

Söz konusu analizler neticesinde elde edilen veriler sektörün farklı kesimleri tarafından kullanılmaktadır.

Çiğ Süt Üreticileri, global pazardaki rekabet güçlerini bu analizler sayesinde belirlerken aynı zamanda alternatif üretim sistemleri ile ilgili bilgilere de ulaşmaktadırlar.

Sanayiciler ise rekabetin temel unsuru olan üretim maliyetleri hakkındaki global verilere IFCN analizleriyle ulaşmaktadırlar.

Kamu açısından IFCN, sektöre dair alternatif politikalara ve karar alma mekanizmasını etkileyecek farklı verilere global olarak erişme imkanı sunmaktadır.

Tüm bunların yanında süt ile ilgili araştırma kurumları da süt ve süt ürünlerine ait dünyada yapılan son bilimsel araştırmalara ulaşabilmektedirler.

Ayrıca IFCN sektördeki tüm paydaşlara küresel anlamda yıllık olarak yayınladığı raporlarla süt ve süt ürünlerindeki gelişim ve son durum özet şekilde sunulmaktadır. Bu rapor; maliyet karşılaştırmalarını, farklı ülkelerde süt sektöründe yaşanan sorunları, bu sorunlara ait çözümsel yaklaşımları ve sektöre ait istatistikî verileri sunmaktadır.